Bij de overstap van de PMDG naar ProSim737 heb ik wat probleempjes ondervonden bij het gebruik van mijn RSP Throttle Quadrant :

  • Trimwielen draaien in de verkeerde richting;
  • Trimindicators op de TQ lopen niet gelijk met de soft trimindicator van ProSim737;
  • Beide N1-waardes lopen niet gelijk bij manuele inputs.

Om deze ‘onvolmaaktheden’ op te lossen is de normale procedure een sessie-afspraak te maken met Oral Barkay (Revolution Simproducts) en dit via Skype en Crossloop. Vermits Oral een erg druk bezet persoon is, is een afspraak maken met hem niet erg evident.
Daarom de hulp ingeroepen van René Hoep want ik weet dat René zeer goed op de hoogte is van de SIOC-taal.

Op de dag van zijn bezoek aan mijn cockpit heeft René, met assistentie van Fred Smid, van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Sioc-script onder handen te nemen en de bestaande problemen op een voortreffelijke en professionele manier op te lossen.

Waarvoor mijn dank.