ProSimUtils is een programma van Humberto Miguel. Het is een modulair systeem dat op een snelle manier een reeks van toepassingen mogelijk maakt o.a. via de CDU van Prosim737.

ProSimUtils heeft volgende functionaliteiten :

  • Simuleert een ACARS systeem (AOC, ATS, Technical);
  • Simuleert een CPDLC systeem;
  • Functioneert als een ‘gateway’ naar andere netwerken zoals Hoppie, IVAO of VATSIM, TOPCAT, PFPX, VA, Skype;
  • Voert een reeks van functies/services uit die niet beschikbaar zijn in ProSim737, zoals AES of GSX controle via de CDU;
  • Ontvangen en opslaan ACARS-berichten.

http://sim737ng.pt/prosimutils/documentation/