.

.

.

OMSCHRIJVING

ProSim737 is een Boeing737-suite van Marty Bochane en een verzameling van verschillende softwaremodules die worden gebruikt voor de replicatie van een flightsimcockpit.

Dit softwarepakket  is specifiek geprogrammeerd  voor de aansturing van een Boeing 737-800 – cockpit en dit in combinatie met FS9 of FSX.

In de FS-wereld van cockpitbouwers is er nog andere Boeing737-software beschikbaar en die men kan vergelijken met ProSim737 :

 • Project Magenta;
 • Flight Deck Software;
 • Sim Avionics;
 • FsxPand (gedeeltelijk).

ProSim737 (en anderen) werken onafhankelijk van FS. FS is enkel de omgeving waarin men vliegt en zorgt tevens ook nog voor het ‘flight model’ . Dit ‘flight model’ omvat enkel de ‘flight dynamics’ en de buitenzijde van het vliegtuig (spot plane).

Alle ‘logics’ voor de ‘Auto Pilot’ en ‘Flight Director’ met MCP, Efis, CDU, alle systemen met overhead en Displays worden geleverd en aangestuurd door ProSim737.

.

PMDG VERSUS PROSIM737

Ondanks de goede werking van de cockpit met de PMDG was het vooral een uitdaging in zee te gaan met ProSim737. De PMDG-software biedt enkel de mogelijkheden die voorzien zijn in deze software. Niet meer of niet meer. De mogelijkheden zijn dus beperkt.

De hoofdredenen om deze ProSim737-overstap te doen waren vooral :

 • Realistisch met de Boeing737-800;
 • Compatibel met alle gangbare cockpit hardware (MCP,EFIS, MIP, CDU, Overhead, TQ);
 • Compatibel met alle gangbare I/O-hardware (OC met SIOC, Phidgets, Bodnar, Sys FDS);
 • Toekomstgericht en biedt een groot gamma aan mogelijkheden;
 • Vereist weing systeemvermogen;
 • Compatibel met FS9 en FSX;
 • Mooie display’s die gemakkelijk te configureren zijn;
 • Instructor Station (web access).

.

NETWERK

Alle onderdelen van  ProSim737 worden gebruikt in een server/client netwerk. Een Windows .NET Framework 3.5 is noodzakelijk.

Het gebruik van WideFS is niet nodig.

.

 

MODULES

Het  concept van ProSim737 is opgebouwd uit modules met elk een specifieke functie.

De installatie van deze modules is vrij simpel en gebeurt door de verschillende zip-bestanden te unzippen in een aparte map. Elke modulemap bestaat uit een exe-file om de module op te starten en een config.xml-file waar de configuratie wordt opgeslagen. Elke module wordt in verbinding gesteld met de server-module (Prosim737). Het is enkel nodig in elke module het IP-adres van de server-module  te vermelden en dit samen met het poortnummer.

Welke modules kunnen we onderscheiden ?

ProSim737
Is de server-module waarop alle andere modules mee worden verbonden. Dit kan stand-alone of in een netwerk. Het is zo’n beetje het hart van het systeem waar de configuratie wordt uitgevoerd voor de aansturing van alle cockpit-hardware. Zoals schakelaars en annunciators en dit voor MIP, MCP, CDU, Displays, Avionics, Overhead, TQ.

Deze module omvat alle mogelijk drivers voor allerhande gangbare I/O-hardware zoals die van Open Cockpits (SIOC), Phidgets, Flight Deck Solutions, CP Flight, Sismo, Flight lllution, FlyEngravity ICS en CDU, FSBus, Joystick-kaarten (Bodnar) …

De communicatie tussen ProSim737 en Flight Simulator (FS9, FSX) gebeurt via FSUIPC.

Deze ProSim737-module wordt geïnstalleerd op de FS-pc.

.

ProSimMCP
Deze module omvat de autopilot-functies met controle van het ‘Mode Control Panel’ (MCP). Deze module controleert ook de twee ‘Electronic  Flight Instrumentation System’ (EFIS) en het throttle quadrant.

In combinatie met data ontvangen van de ProSim737-module zendt deze module commando’s door naar FS om het vliegtuig te laten vliegen via de autopilot.
Deze gegevens van autopilot en flight directors worden dan weer op hun beurt verdeeld naar de verschillende display’s.

ProSimMCP omvat ook een softwareversie. Het gebruik van een hardware MCP is dan niet noodzakelijk.

De installatie van de hardware-MCP van CPFlight (Honeywell-versie) is eenvoudig. Gewoon de juiste COM-poort en poortnr vermelden in de ProSim-configuratie (in dit geval COM 3) en alle functies van de MCP werken.

Deze module wordt geïnstalleerd op de FS-pc.

.

ProSimCDU
Deze module simuleert de ‘Control and Display Unit’ (CDU). De CDU worden gebruikt om toegang te krijgen tot het ‘Flight Management System’. Deze software-CDU is weer gelinkt aan de PromSim737-module en geeft dezelfde informatie door in de hardware CDU.

Deze module kan ook gebruikt worden buiten de cockpit op een ander locatie voor het invoeren van preflight data .

De installatie van de hardware-CDU van FlyEngravity is idem zoals  bij de MCP. De COM-poort en poortnr vermelden in de ProSim-configuratie (in dit geval COM 6) en de CDU is gebruiksklaar.

Deze module mag op eender welke pc geïnstalleerd worden in een netwerk (eventueel op de FS-pc).

.

ProSimDisplay
De ProsimDisplay-module biedt de grafische onderdelen die te zien zijn in de cockpit.

.

De Boeing 737NG heeft  zes LCD-displays :

.

 • PFD – Capt (Primary Flight Display)
 • ND – Capt (Navigation Display)
 • Upper Eicas
 • Lower Eicas
 • PFD – F/O (Primary Flight Display)
 • ND – F/O (Navigation Display)

Om systeemvermogen te sparen is het raadzaam om de verschillende displaymodules te verspreiden over verschillende pc’s in een netwerk.

Vijf van de zes displays draaien bij mij op één pc. Er draaien dus 5 kopieën van de displaymodule op één pc en dit zonder problemen. Je moet natuurlijk voldoende videokaarten hebben om de verschillende schermen te kunnen aansluiten.

Elke kopie wordt geconfigureerd voor de displaymodule die men nodig acht voor een bepaald LCD-scherm.
Alle displaymodules moeten voor gebruik één voor één worden opgestart.

Grootte en plaatsbepaling van de displays op de verschillende schermen gebeurt via de muis of pijltjestoetsen. Dit gaat zeer vlot en is bijzonder gemakkelijk in gebruik.

De displays hebben trouwens mooie, diepe kleuren en zijn zeer verzorgd afgewerkt.

.

ProSimPanel
Het ProSimPanel is een softversie van de overhead voor degenen die nog niet beschikken over een hardware-overhead.  Bij de configuratie ervan kan men kiezen voor  FWD of AFT-versie of beiden.

Deze module is ook eventueel te gebruiken in een netwerk.

.

.

ProSimAudio
Deze module kan gebruikt worden om de ProSim737-audio af te spelen. Deze module omvat de standard geluiden die men hoort tijdens een vlucht (oa. GPWS, V-speeds). Ook weer te gebruiken op eender welke pc in een netwerk. ProSimAudio biedt de mogelijkheid realistische geluiden te gebruiken die men zelf kan maken of downloaden en die via eender welke luidspekerset kan laten afspelen.

De verschillende geluiden kan men selecteren of die al dan niet moeten afgespeeld worden.

De geluiden kan men ook linken aan een ‘gate’ waarbij welk geluid moet beginnen of eindigen bij welke actie of gebeurtenis in de cockpit (bv. Geluid ‘Battery’ bij het aanzetten van de ‘Battery’).

.

GESIMULEERDE SYSTEMEN

 • Electrical system
 • Pneumatic system
 • Fuel system
 • Hydraulic system
 • Heating system
 • Fire detection
 • Master caution system
 • IRS system

.

INSTRUCTOR STATION

Deze Boeing 737 suite bevat ook een ‘Instructor Station’. Dit Instructor Station is te gebruiken via een webbrowser en heeft dus geen specifieke software nodig om zich te installeren. Enkel moet de ProSim737-module opgestart zijn en de juiste URL van het ‘Instructor Station’ ingebracht zijn in een webbrowser.

Dus via eender welke pc in het netwerk kan deze tool worden opgestart. Zelfs kan dit gebeuren via elke pc die is aangesloten op internet. Alleen moet dan het IP-adres  gekend zijn en bij het gebruik van een router de juiste poort opengesteld zijn.
Ik heb bv. als test het vliegtuig een ‘push-back’ laten uitvoeren met een Smartphone …

Het ‘Instructor Station’ is opgebouwd uit 6 onderdelen :

 • Situation
 • Failures
 • Setup
 • Cockpit Setup
 • Quickstart
 • Routes

Situation
Dit scherm wordt het meeste gebruikt door piloten en instructors. Het voorziet een snelle toegang naar voorgeprogrammeerde posities en verschillende weeromstandigheden.
Het scherm is zo opgebouwd dat de verschillende knoppen bruikbaar zijn voor een touchscreen.

Failures
Deze tab geeft een overzicht van de verschillende pannes die men kan invoeren. Dit overzicht geeft trouwens de actuele staat van het vliegtuig. Alle pannes of abnormale situaties in de verschillende vliegtuigsystemen worden getoond in gele kaders in de bovenzijde van het scherm.

Setup
Het setup-scherm biedt de mogelijkheid vijf verschillende posities te maken voor het ‘Situation’-scherm.
Deze posities kunnen opgeslagen zijn tijdens de vlucht  (Prestored) of door het kiezen van een runway/parking op een bepaalde luchthaven (Database positions).

Cockpit Setup
Deze tab geeft de mogelijk verschillende layouts en opties te kiezen die men kan zien of horen in de cockpit (displays) (oa. GPWS, ND, PFD, Units).
Een vooropgestelde configuratie kan men afsaven nadien terug laden bij een volgende vlucht. Alle veranderingen die men doet in een configuratie zijn onmiddellijk aktief.

Quickstart
Wanneer men niet over een hardware overheadpanel beschikt kan je via dit scherm de overhead-schakelaars plaatsen in een bepaalde positie die noodzakelijk zijn voor een bepaald onderdeel van een vlucht (Cold & Dark, Ready en Start APU).

Routes
Via deze Routes-tab kan men voorgeprogrammeerde routes inbrengen en afsaven. Nadien kan men deze routes laden. Wanneer men een route heeft geladen, is deze route ook beschikbaar in de FMS (CDU).
Dit is een handige tool waarbij het overbodig is de volledige route met waypoints en airways in te brengen in de FMS.

ProSim737 users around the globe

.

CONFIGURATIE HARDWARE

CP Flight MCP (Honywell) en EFIS
De CP Flight MCP+ Efis zijn aan elkaar gekoppeld via de ICS MIP en werken via voorgeprogrammeerde MIP-functies die vergelijkbaar zijn met de MIP737-kaart van CP Flight. De communicatie gebeurt dus rechtstreeks via de MCP (dit moet ook aangeduid worden in ProSim737).

Verder is het voldoende in ProSim737 de juiste COM-poort in te stellen waarop de CP Flight hardware is aangesloten. Geen andere configuratie is verder noodzakelijk.

FlyEngravity ICS MIP
Zoals reeds vermeld in de vorige paragraaf is de ICS MIP verbonden met de CP Flight MCP. Verdere configuratie van de MIP is niet nodig.
Alle functies van de MIP zijn voorzien in het ICS-systeem (MIP737) en worden volledig ondersteund door ProSim737.

FlyEngravity CDU
De configuratie van de FlyEngravity  CDU is zoals de CP Flight hardware. Gewoon de COM-poort selekteren in ProSim737 en alles werkt.

Revolution Simproducts Throttle Quadrant
De configuratie van de verschillende schakelaars op de TQ wordt gedaan via de ingebouwde joystick-controller (Bodnar). Deze controller is compatibel met ProSim737 en  de knoppen-configuratie kan dus gebeuren via ProSim737. Men kan ook rechtstreeks werken via FSUIPC.
De DC Motors van de TQ werkt met een specifiek script dat geladen wordt via SIOC. Het huidige script dat ik gebruikte met de PMDG werd door Revolution Sim Products (Oral Barkay) aangepast voor gebruik met ProSim737 en dus omgedoopt als PROSIM-script. Nadien was nog een manuele afstelling via Skype en Crossloop noodzakelijk.

.

NAVIGATION DATABASE

De algemene database in ProSim737 is enerzijds opgebouwd via alle sceneries die op de harde schijf zijn geïnstalleerd en anderzijds een navigatie-database die men kan downloaden via de Navigraph-website.

Ondanks er in het ProSim-forum wordt geadviseerd de database te installeren in de ProSim737-root geeft de installer bij installatie van de Nav-database een ander installeer-pad op.
Het is aan te raden deze database dan ook te installeren naar dit pad vermits ProSim737 achteraf ook de database gaat laden via dat adres op de harde schrijf.

.

FLIGHT MODEL

Zoals reeds vermeld werkt ProSim737 onafhankelijk van FS. Alle ‘logics’ voor de ‘Auto Pilot’ en ‘Flight Director’ met MCP, Efis, CDU, alle systemen met overhead en Displays worden geleverd en aangestuurd door ProSim737.

FS is enkel de omgeving waarin men vliegt en zorgt tevens ook nog voor het ‘flight model’ . Dit ‘flight model’ omvat enkel de ‘flight dynamics’ en de buitenzijde van het vliegtuig (spot plane).

Dit ‘Flight Model’ kan men kiezen uit de verschillende 737-vliegtuigen die beschikbaar zijn (Default 737, PMDG, iFly, Posky, Ariane).

In deze cockpit gebruik ik een gestripte versie van de PMDG 737-800. Om alle ‘logics’ te verwijderen heb ik de panel.cfg leeggemaakt en terug afgesaved. Ook de VC-cockpit heb ik verwijderd. Verder zijn er geen aanpassingen gedaan in de aircraft.cfg en air-file.

.

.

.

REVOLUTION SIMPRODUCTS  TQ MET PROSIM737-SIOC SCRIPT

Zoals ik reeds heb vermeld is SIOC een softwareprogramma dat dient om allerhande cockpithardware aan te sturen. Deze aansturing gebeurt door de inlezing (laden) van een SIOC-script.

Voor de aansturing van deze TQ hebben we dus een persoonlijk SIOC-script nodig. Dit script wordt geleverd door Revolution-Simproducts en is ook afhankelijk voor welk vliegtuig of flightdecksoftware-pakket men gebruikt (PMDG, ProSim737, Project Magenta, Flight Deck Software, Sim Avionics). Dus voor elk wat wils …

Deze aanpassing in SIOC kan men gemakkelijk zelf doen. Enkele regels bijvoegen in de SIOC-ini betreft de juiste naam van het script en de juiste IDX en Device Nr van de aangesloten USB DC Motor-controller (na aansluiting af te lezen in SIOC).

Een versie van SIOC kan men downloaden via de Revolution-Simproducts-website of op de site van OpenCockpits.

De verdere configuratie van de TQ, waarbij geen specifieke PMDG-instellingen noodzakelijk zijn, kan men vinden op pagina Hardware/Throttle Quadrant.

.

Calibratie en afregelen van de assen DC Motor(s)

 • Throttle Lever 1 en 2
 • Trim Wheels
 • Trim Indicators
 • Speed Brakes
 • Flaps

Deze calibratie en afregelingen zijn voor de assen die onder controle staan via de DCMotor en wordt uitgevoerd van op afstand door iemand van Revolution-Simproducts (Oral Barkay).

Dit gebeurt met Skype en Crossloop. Skype is, zoals iedereen weet, onze online-telefoon en Crossloop een freeware programma om op afstand een andere computer over te nemen.

Aanpassingen moeten gebeuren in de Sioc-ini en het Sioc-PROSIM737-script. Het scherm en de bewuste files worden overnomen, aangepast en getest. Ik moet enkel doorgeven via Skype wat er gebeurt met de TQ tijdens de aftuning. Dit gebeurt natuurlijk in een testvlucht.

Deze calibratie en aftuning duurde +- 1½Hr.

En niet te vergeten : Thanks to the Revolution Simproducts-Team (Oral Barkay) for the excellent service !