maxresdefault (1)OMSCHRIJVING

De pushback procedure is volgens Wikipedia het achteruit duwen van een vliegtuig, dat klaar is voor vertrek.

Voor de pushback wordt een pushback truck gebruikt die met een stang (de zogenaamde towbar) aan het neuswiel van het vliegtuig wordt bevestigd. Tegenwoordig wordt ook een systeem gebruikt waarmee de pushback truck het neuswiel van het vliegtuig optilt. Het koppelen en ontkoppelen van vliegtuig en truck gaat met deze laatste methode veel sneller.

Het vliegtuig wordt met een ander voertuig achteruit geduwd omdat er bij de gate weinig ruimte om te draaien is. Daarnaast zou het gebruik van het eigen motorvermogen van het vliegtuig door middel van straalomkering of thrust reversal te veel lawaai, maar ook risico van schade met zich meebrengen. Door de jet blast zou in de directe omgeving van het vliegtuig opgesteld materieel weggeblazen kunnen worden en kunnen botsen met vliegtuigen, ander materieel of de gate. De pushback truck duwt het vliegtuig achteruit en draait het daarbij zo dat het met de neus in de gewenste rijrichting komt te staan.

Tot zover de gepubliceerde uitleg van Wikipedia … Oud nieuws dus voor de doorwinterde flightsimmer. Voor de nieuwelingen misschien onbekende materie en dus een extra weetje >>>

 

 

SIMULATIE VAN DE PUSHBACK IN FS

Om een pushback uit te voeren gebruikt de modale flightsimmer de toetsencombinatie Shift+P voor de rechte achterwaartse beweging van het vliegtuig gevolgd door de toets 1 (naar links) of 2 (naar rechts) voor het maken van de bocht.

Bij het indrukken van de toets 1 of 2 zal het vliegtuig opnieuw achterwaarts gaan bewegen totdat het neuswiel de plaats bereikt op de grond waar de hoofdwielen (main gear) zich bevonden bij de start met 1 of 2. Dit zou een afstand zijn van +- 30ft. Op dit punt begint de bocht naar links of rechts. Dit tussendoor gezegd.

Om de simulatie van de pushback op een hoger niveau te brengen kunnen we altijd gebruik maken van speciale addon-programma’s zoals AES, GSX of FS2Crew. Deze programma’s voorzien niet alleen een pushback maar ze bezorgen je een volledige geanimeerde ground-service met alle toeters en bellen.

Dus het nadeel van het gebruik van AES of GSX is dat je er de hele mik-mak bij moet nemen. Ik vind het een beetje van het goede teveel en bij het online-vliegen met IVAO of VATSIM wordt het geheel een complexe zaak.

 

DOELSTELLING

De bedoeling is een pushback-procedure te laten verlopen waarbij je als piloot in je cockpit real-time in de mic van je headset begint te praten tegen een virtuele ‘headset operator’ (aircraft marshaller) van de ground crew.

De ‘headset operator’ zal op gepaste tijd zijn communicatie doen met de cockpit (flightdeck) met ondertussen het automatisch starten van de pushback-beweging van het vliegtuig (Shift+P). Dit met de nodige realistische achtergrondgeluiden erbij.

De volledige pushback-beweging kan verder automatisch of semi-automatisch afgewerkt worden.

M.a.w. door een paar zinnen te zeggen wordt de volledige pushback procedure gestart en afgehandeld en dit op een realistische en simpele manier. Alleen vergt het een beetje voorbereiding en knutselwerk om alles ‘in scene’ te zetten.

Wat gebeurt er nu in de achtergrond tijdens deze procedure :

Telkens wanneer men iets zegt tegen de ‘ground crew’ wordt dit omgeschreven als een gesproken commando dat herkend wordt door ‘Speech Recognition’ van Windows en het programma ‘Voice Attack’.

Een gesproken commando ’triggert’ op zijn beurt een script in ‘Voice Attack’ waarbij verschillende acties achter elkaar worden uitgevoerd zoals bv. het afspelen van de communicaties van de ‘ground crew’ onder de vorm van wav.- files, het inlassen van pauzes, het activeren van vooraf bepaalde toetsencombinaties (bv. Shift+P).

 

 

PROGRAMMA’S

Hierbij vernoem ik de verschillende programma’s die in aanmerking komen voor een pushback procedure in elkaar te knutselen en de verschillende functies die van toepassing zijn.
Het gebruik ervan verwijs ik naar de handleidingen van de verschillende programma’s.

MorphVox

Dit programma zorgt ervoor dat je een stem kan vervormen.
MorphVox dient nu om de stem van de ‘ground crew’ te vervormen. Je eigen stem horen als ‘ground crew’ en dit wanneer je ook nog piloot moet zijn is niet bepaald de ideale situatie …

De ingesproken ‘Morph-stem kan je met het programma ook opnemen.

Ik gebruik MorphVox al enkele jaren en dit samen met Teamspeak om mijn stem te laten klinken als een ‘radiostem’ bij het online vliegen met IVAO. Het programma zelf is wel niet gratis.
Dit was reeds besproken en uitgelegd op volgende link :
https://www.flightdeck737.be/pc/sounds/flight-deck-sound-system/

Morphvox koppelt zich (als Screaming Bee) trouwens automatisch aan elk geluidsprogramma zoals bv. Teamspeak, Audacity, etc. Je kan het dus samen gebruiken met een ander geluidsprogramma.

Op de website van MorphVox kan men gratis types van ‘voices’ downloaden. Een betere oplossing is de verschillende zinnen van de pushback te laten inspreken en opnemen door een ander persoon. Dat is natuurlijk de beste oplossing.
Op deze pagina vind je een verzameling van een aantal internationale stemaccenten.

In het MorphVox-programma kan men ook gebruik maken van een functie om een achtergrondgeluid te koppelen aan de opgenomen stem. Bv. Draaiende APU, vliegtuigmotor; pushback truck …
Een verzameling van verschillende achtergrondgeluiden kan men op deze pagina ook downloaden.

Audacity

Dit programma is een gratis open source platform om geluiden op te nemen en te bewerken. Buiten de stemvervorming kan dit programma ook MorphVox vervangen.

Audacity heb ik gebruikt om de verschillende stemgeluiden en achtergrondgeluiden te mixen.

Ook om bepaalde opgenomen gedeeltes weg te laten of eruit te knippen zodat je langdurige opnames kunt inkorten en ze op het juiste moment te laten horen.

Een aanrader dus !

Spraakherkenning (Speech Recognition)

De pushback procedure wordt gestart via gesproken ‘commando’s. Die ‘commando’s moeten herkend worden via de spraakherkenning van Windows (via het Configuratiescherm).
Daarom moeten we er eerst voor zorgen dat de taal (Engels) voor de spraakherkenning aanwezig is op onze pc en anderzijds moet de spraakherkenning ook ‘getraind’ worden op onze stem en dus ook op de ingesproken ‘commando’s’.
Hoe beter de spraakherkenning onze stem kent hoe beter de ‘commando’s worden herkend en dus ook worden uitgevoerd.

Bij een pc met enkel de Nederlandse taal is er standaard geen Engels taalpakket geïnstalleerd. Dit moet men dus eerst afhalen op het Internet en installeren. Nadien is de spraakherkenning van Windows beschikbaar in het Configuratiescherm (Control panel).

http://windows.microsoft.com/nl-be/windows/language-packs#lptabs=win81

Vervolgens moet men de spraakherkenning trainen op de stem. Dit doet men door de verschillende stappen te doorlopen die men kan vinden in het hoofdstuk van de spraakherkenning.

Nadien kan je via de ‘Speech Recognition Libary’ de verschillende pushback commando’s inspreken en trainen om ze dan nadien één voor één op te slaan in de ‘Speech Recognition Libary’.
De naam van het commando komt overeen met de tekst van het uitgesproken commando.
Voor alle duidelijkheid, deze commando’s komen overeen met de gesproken zinnen van de Flight Deck Crew’ (cockpit).

Om nadien terug naar de Nederlandse taal te gaan kan je gemakkelijk overschakelen via de WindowsLogo-toets+Spatie-toets. Ook is het noodzakelijk de juiste taal terug te selecteren (Taal – Configuratiescherm) om het Nederlands terug als standaardtaal te hebben. Men kan dus op alle momenten overschakelen …

Voice Attack

Voice Attack is het programma dat het scenario van de hele pushback procedure moet opstarten en afspelen.

Dit programma is niet gratis ($8) maar is wel dubbel en dik zijn geld waard. Voice Attack heeft een uitgebreid gamma van mogelijkheden die je kan gebruiken. Het gebruik ervan is heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Voice Attack bestaat uit ‘Profiles’ met verschillende commando’s en elk commando beschikt over een ‘script’.
In het script staat achtereenvolgens de verschillende acties die moeten gebeuren.

Profile :
De pushback procedure staat onder één bepaalde ‘profile’ met een bepaalde nummer of naam die je zelf toewijst.
Een andere pushback procedure (bv. ander stempakket of andere procedure) heeft dus een andere profielnaam. Zo kan je verschillende profielen hebben met verschillende uitvoeringen.

Ik heb bv. verschillende stemaccenten gebruikt van verschillende nationaliteiten. Zo zijn er pushback procedures in het Belgisch (Vlaams), Brits, Duits, Italiaans, Hollands.
Elke uitvoering heeft zijn eigen ‘Profile’.

Commando:
Een ‘Profile’ is samengesteld uit één of meerdere commando’s. Die commando’s hebben dezelfde namen zoals we die hebben geregistreerd in onze ‘Speech Recognition Libary’ van Windows.
Deze commando’s (lees :  de gesproken zinnen van de ‘Flight Deck Crew’) ‘triggeren’ een script met een actie of verschillende acties.

Script:
Elke commando beschikt dus over een script met een verzameling van acties. Het script samenstellen is een eenvoudig werkje dat zichzelf uitwijst en dat gebeurt via de knoppen die je links en rechts kan vinden van het lege script-venster.

Welke acties kunnen we hoofdzakelijk gebruiken in ons pushback-script :

  • Afspelen van geluiden (Sounds) – onze opgenomen stemgeluiden van de ‘Ground crew’;
  • Afspelen van onafhankelijke achtergrondgeluiden –bv. Pushbacktruck;
  • Het inlassen van pauzes (in seconden)tussen de verschillende acties;
  • Het inbrengen van toetsencombinaties (Shift+P en 1 of 2). Dit om de pushback-beweging automatisch te starten met eventuele bochten naar links of rechts.

WideFS

WideFS kunnen we gebruiken indien VoiceAttack gebruikt wordt via een ‘Remote computer’.

Je kan dan in de WideClient.ini ‘Keysend’-parameters plaatsen voor de toetsencombinatie ‘Shift+P’en dit om de pushback-beweging automatisch te laten starten op de FS-pc.

De toetsencombinatie moet dan wel opgenomen worden in het Voice Attack-script.

 

WELKE PUSHBACK PROCEDURE?

In mijn situatie gebruik ik de standaard procedure zoals ze is voorgeschreven in de SOP van Ryanair.

Waarom Ryanair ? Gewoon omdat ik hun procedures gebruik in mijn cockpit (Normal-Procedures, etc.) en dit volgens hun SOP en hun andere documenten. Kwestie van een keuze te maken.

Gewoonlijk wordt er gekozen voor de algemene noemer en dat is de SOP van Boeing.

De praktijk is ook weer anders en is een mengelmoes van Airline-procedures en richtlijnen die voorgeschreven zijn op de verschillende luchthavens voor de diverse ‘Ground Crews’.

 

TO DO’S OP EEN RIJTJE

Om heel deze PB-procedure in elkaar te knutselen hebben we een aantal zaken nodig.  We gaan nog eens alles op een rijtje zetten en alle stappen nog eens opsommen :

Stap 1
Opnemen van de ‘voices’ voor de ‘Ground Crew’ (MorphVox, Audacity).
Het opnemen van de geluidsbestanden gebeurt in wav.-format. Deze verschillende ‘voices’ kunnen we ook laten inspreken door een andere persoon.

Stap 2
Verzamelen van achtergrondgeluiden en die koppelen aan de ‘Ground Crew’-voices (Audacity).
bv. het geluid van een draaiende APU op de achtergrond, een startup van een motor, het motorgeluid van de pushback truck, geluiden van een landend of opstijgend vliegtuig, etc. …

Stap 3
Installeren van het Engels taalpakket.
http://windows.microsoft.com/nl-be/windows/language-packs#lptabs=win81

Stap 4
Training van de stem met ‘Speech Recognition’ en het registreren van de verschillende gesproken commando’s in de ‘Speech Recognition Libary’.

Stap 5
Een ‘Profile’ maken in Voice Attack met bijhorende ingesproken commando’s.

Stap 6
Per commando een script maken met de verschillende acties.

Stap 7
Testen van de verschillende commando’s met script en eventueel bijtunen betreft de geluidsvolumes en de timing van de verschillende pauzes.

Stap 8
Indien alle ‘knutselwerk’ is gebeurd op een externe ‘knutsel’-pc is het noodzakelijk Voice Attack te installeren op één van de cockpit-pc’s (de pc met de headsets) + het configureren van Voice Attack met de juiste profile(s), scripts en de verschillende wav.files.
(Deze pc moet dus ook ‘Speech Recognition’ hebben + stemtraining) …

 

VOORBEELDEN VAN GELUIDSBESTANDEN

Hierbij heb ik een aantal geluidsbestanden om te downloaden.

Enerzijds zijn het een aantal internationale ‘voices’ met elk hun eigen taalaccent (Belgisch, Hollands, Duits, Brits, Italiaans). Deze opnames zijn overeenkomstig met de Ryanair SOP.

Anderzijds is er ook een verzameling van achtergrondgeluiden die eventueel gekoppeld kunnen worden aan een ‘voice’-geluid.

Verder zijn er nog aantal kant-en-klare pushback-sounds die ik heb kunnen vinden op het Prosim-forum.

Dutch Belgium1 with background
Dutch Belgium2 with background
Dutch Holland with background
British with background
German with background
Italian with background
Pushback-1
Pushback-2
Pushback-3
Background sounds

(Thank you to everyone who helped me with these voice files – Marc, Wim, Dave, Andreas, Fabio and some other Prosim users).

 

SCRIPT SCENARIO

Commando’s die samengesteld zijn uit lange zinnen kunnen moeilijker herkend worden dan korte zinnen of woorden. Daarom is het misschien aan te raden sommige lange commando’s van de ‘Flight Deck’ weg te laten en die zinnen als ‘show’ of als ‘fake’ in te spreken tijdens het afspelen van het script.
De noodzakelijke pauzeruimtes om deze zinnen uit te spreken moeten dan wel in het script ingelast worden :

*”Ground, Flight Deck”
1ste commando om het 1ste script te starten en de wav-file af te spelen “Go ahead Flight Deck”.

Pauze van 7 seconden > Tijdruimte om te zeggen “Confirm bypass pin is installed and all doors and hatches are closed”.

Na deze 7 seconden > wav-file : “Bypass pin is installed and all doors and hatches are closed”.

Pauze van 7 seconden > Tijdruimte om te zeggen “Cleared to push and start, A pumps are off, parking brake set”.

Na deze 7 seconden > wav-file : “Release parking brake”.

Pauze van 3 seconden > Tijdruimte om te zeggen “Parking brake released”.

Na deze 3 seconden > wav-file : “Commencing pushback”.

Pauze van 1 seconde > wav-file met het achtergrondgeluid van de pushback truck en gelijktijdig de start van de pushbackbeweging met Shift+P (opgenomen in het script).

Opm. Na de start van de pushbackbeweging neemt ik manueel over via de CDU (Prosim-Ground services).
Het is moeilijk te bepalen hoever achteruit geduwd moet worden, op welk punt er moet gedraaid worden en in welke richting. Moeilijk dus om dit te programmeren in het script.
(Elke luchthaven is anders …).

 

Eénmaal de pushback uitgevoerd :

*”Are we cleared to start engine number two?”
2de commando om het 2e script te starten en de wav-file af te spelen “Clear two”.

Start van motor 2

 

*Na de start van motor 2 > “Are we cleared to start engine number one?”.
3de commando om het 3de script te starten en de wav-file af te spelen “Clear one”.

(Eventueel pauze van 2 seconden) > wav-file : “Parking brake set”.

Pauze van 10 seconden > Tijdruimte om te zeggen “Parking brake set, cleared to disconnect towbar and bypass pin and advise when clear”.

Na deze 10 seconden > wav-file : “Tug and towbar are disconnected, bypass pin is removed”.

Pauze van 7 seconden > Tijdruimte om te zeggen “Cleared to disconnect headset, handsignal left or right with the pin”.

Na deze 7 seconden > wav-file : “Hand signals on the left/right with the pin, have a good flight, bye bye”.

(Of na 2 sec pauze eventueel een extra wav-file : “Have a good flight, bye, bye”)

 

 

In dit scenario heeft men dus 3 commando’s met elk een script.
Men kan dus ook elke zin van de ‘Flight Deck’ koppelen aan een commando. Dat is eigen keuze.
Maar ik herhaal, bij lange zinnen is het soms moeilijk voor ‘Speech Recognition’ de volledige zin te herkennen. Eén woordje fout in toonhoogte of intonatie en de zin wordt niet herkend en dus ook niet uitgevoerd… Bij het scenario dat hierboven is vermeld heeft men dus minder kans dat het fout gaat.

Deze manier van pushback is dus iets meer realistisch en meer geanimeerd dan gewoon Shift+P in te drukken … 🙂

DE UITGEVER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN OF PROCEDUREFOUTEN !