In de voormiddag heb ik, na afspraak, contact gelegd met Oral Barkay van Revolution-Simproducts. Hij is de man die van op afstand de TQ afregelt. Dit gebeurt met Skype en Crossloop. Skype is, zoals iedereen weet, onze online-telefoon en Crossloop een freeware programma om op afstand een andere computer over te nemen.

Calibratie en aftuning moet gebeuren op de assen die onder controle staan van de DcMotor en dat zijn de speedbrakes, throttle lever 1 en 2, trim wheels/trim indicators en flaps.

Aanpassingen moeten gebeuren in de Sioc-ini en het Sioc-PMDGscript. Het scherm en de bewuste files worden overnomen, aangepast en getest. Ik moet enkel doorgeven wat er gebeurt met de TQ tijdens de aftuning. Dit gebeurt natuurlijk in een testvlucht.

Deze calibratie en aftuning duurde +- 1½Hr.

En niet te vergeten : Thanks to the Revolution Simproducts-Team (Oral Barkay) for the excellent service !

Meer info op pagina Hardware/Throttle Quadrant