Om een pushback uit te voeren gebruikt de modale flightsimmer de toetsencombinatie Shift+P voor de rechte achterwaartse beweging van het vliegtuig gevolgd door de toets 1 (naar links) of 2 (naar rechts) voor het maken van de bocht.

De bedoeling is een pushback-procedure te laten verlopen waarbij je als piloot in je cockpit real-time in de mic van je headset begint te praten tegen een virtuele ‘headset operator’ (aircraft marshaller) van de ground crew.

De ‘headset operator’ zal op gepaste tijd zijn communicatie doen met de cockpit (flightdeck) met ondertussen het automatisch starten van de pushback-beweging van het vliegtuig (Shift+P). Dit met de nodige realistische achtergrondgeluiden erbij.

De volledige pushback-beweging kan verder automatisch of semi-automatisch afgewerkt worden.

M.a.w. door een paar zinnen te zeggen wordt de volledige pushback procedure gestart en afgehandeld en dit op een realistische en simpele manier. Alleen vergt het een beetje voorbereiding en knutselwerk om alles ‘in scene’ te zetten.

Hoe het allemaal moet is te vinden op volgende link :
https://www.flightdeck737.be/software/voice-activated-pushback/

maxresdefault (1)