OMSCHRIJVING

Bij het begin van dit cockpitproject heb ik gekozen een 737- cockpit te bouwen rond de PMDG-software.

De reden hiervoor is vrij eenvoudig : De PMDG 737-800 is een betrouwbaar en stabiel vliegtuig waarbij de mogelijkheid is de verschillende displays te ‘undocken’ en te verplaatsen naar verschillende monitors.

 • Extern view FS;
 • Primary Flight Display (PFD);
 • Navigation Display (ND);
 • Upper Eicas (en Lower Eicas);
 • Overhead.

Hierbij kwam nog dat voor alle aanwezige hardware de noodzakelijke PMDG-drivers beschikbaar waren om een volledige cockpit te gebruiken.

De mogelijkheden van de hardware zijn enkel beperkt tot de mogelijkheden die men kan vinden in de PMDG-software. Niet meer of niet minder.

Bij het gebruik van onafhankelijke flightdeck-software zoals Project Magenta, Flight Deck Software, Sim Avionics of ProSim737 is de computersetup dikwijls uitgebreid en complex. Verschillende pc’s zijn dan noodzakelijk voor de cockpitdisplays van PFD, ND en Eicas. Niet te vergeten ook de verschillende geïntegreerde software add-ons om deze 737-suites te kunnen gebruiken (MCP, CDU, Efis, Overhead en Logics!).

Op het tijdstip van dit schrijven is geen enkel van deze softwarepakketten volledig of volmaakt. De evolutie van deze specifieke Boeing-Suites moet uitwijzen welk pakket ik in de toekomst zal kiezen en wanneer de overstap zal gebeuren.

.

***   Ondertussen (15 juli 2011)  is deze overstap gebeurd naar de Boeing-Suite PROSIM737 ***

.

Meer informatie over ProSim737 is te vinden op pagina Software/ProSim737 Setup.

.

WINDOWS BEELDSCHERMEN  SETUP

Het plaatsen van de verschillende schermen in windows vergt een beetje geduld en precisiewerk. De schermen moet allemaal op de juiste plaats komen in windows om de muiscursor de juiste weg te laten volgen t.o.v. de werkelijke plaats van de verschillende hardware-schermen.

Ook moet er op gelet worden ze niet te dicht bij elkaar te plaatsen zodat vergroten van de ‘undocked’ windows mogelijk is. Anders krijg je een overlapping.

Het plaatsen van de ‘undocked’ windows van de PFD, ND, Upper-en Lower Eicas is ook weer paswerk. De witte randen van de windows zijn altijd te zien en kunnen wel verborgen worden achter de MIP-voorzijde, maar dan worden sommige onderdelen van de displays onzichtbaar. De bovenrand van elke window kan je via de vormgeving van windows inkleuren in een zwarte kleur.

.

.

PMDG FLIGHT SIM LABS DRIVER

De driver van Flight Sim Labs biedt de mogelijk om de CPFlight MCP – hardware en Efis te gebruiken met de PMDG737NG (800-900 airliners addon noodzakelijk).

Deze driver werkt enkel met FS2004  waarbij de driver  een virtuele COM-poort aanmaakt in het FS-menu en waarna je de juiste COM-poort kunt invullen waarop de CPFlight-hardware is aangesloten.

Er is ook voor gezorgd dat de ICS-FlyEngravity MIP compatibel met deze software. M.a.w. alle werkende functies in de PMDG-MIP werken ook in ICS-FlyEngravity MIP.

Welke modules van CP Flight werken hiermee :

Radio Stack

 • VHF1, VHF 2 modules
 • NAV1, NAV2 modules
 • ADF1, ADF2 modules
 • XPDR module

Mip

 • Autobrakes
 • Fire Warning
 • Master Caution
 • Six Pack warning lights
 • Flaps Lights
 • Gear Lights
 • Test Panel
 • SPD Ref
 • N1 Knobs
 • Fuel Flow
  .

PMDG DRIVER FLYENGRAVITY CDU

De PMDG-737 CDU kan men koppelen aan deze hardware CDU van FlyEngravity en dit via een driver van PMDG. Helaas is deze driver niet meer beschikbaar op de PMDG-site.

Deze driver bestaat uit een interfaceprogramma en een license-key van PMDG.
Via dit programma en het inbrengen van de key wordt er een virtuele poort aangemaakt zodat je de COM-poort kunt kiezen waaraan de CDU is aangesloten.
.

*** Download PMDG Interface Programma ***

.

Na het opstarten van FS9 (enkel FS9!) en het laden van het 737-PMDG vliegtuig, licht het schermpje op en worden de gegevens van de PMDG-CDU geprojecteerd in de hardware-CDU. Alles kan je doen zoals in de PMDG-CDU, alleen is er een kleine ‘delay’ t.o.v. de softversie.

 • Alle knoppen zoals het keypad, LSK en RSK-keys zijn verlicht;
 • De ‘Annunciators’ met ‘Msg’-bericht lichten op na bv. het beëindigen van de route of bij te weinig fuel;
 • De execute led begint te branden overeenkomstig met de PMDG-CDU;
 • Met een draaiknop kan men de backlightverlichting aanpassen;
 • Bij het indrukken van de knoppen hoort men een klik-geluid. Dit geluid kan men eventueel afzetten of aanpassen in volume

.

REVOLUTION SIMPRODUCTS  TQ MET PMDG SIOC SCRIPT

Zoals ik reeds heb vermeld is SIOC een softwareprogramma dat dient om allerhande cockpithardware aan te sturen. Deze aansturing gebeurt door de inlezing (laden) van een SIOC-script.

Voor de aansturing van deze TQ hebben we dus een persoonlijk SIOC-script nodig. Dit script wordt geleverd door Revolution-Simproducts en is ook afhankelijk voor welk vliegtuig of flightdecksoftware-pakket men gebruikt (PMDG, ProSim737, Project Magenta, Flight Deck Software, Sim Avionics). Dus voor elk wat wils …

Deze aanpassing in SIOC kan men gemakkelijk zelf doen. Enkele regels bijvoegen in de SIOC-ini betreft de juiste naam van het script en de juiste IDX en Device Nr van de aangesloten USB DC Motor-controller (na aansluiting af te lezen in SIOC).

Een versie van SIOC kan men downloaden via de Revolution-Simproducts-website of op de site van OpenCockpits.

De verdere configuratie van de TQ, waarbij geen specifieke PMDG-instellingen noodzakelijk zijn, kan men vinden op pagina Hardware/Throttle Quadrant.

.

Calibratie en afregelen van de assen DC Motor(s)

 • Throttle Lever 1 en 2
 • Trim Wheels
 • Trim Indicators
 • Speed Brakes
 • Flaps

Deze calibratie en afregelingen zijn voor de assen die onder controle staan via de DCMotor en wordt uitgevoerd van op afstand door iemand van Revolution-Simproducts (Oral Barkay).

Dit gebeurt met Skype en Crossloop. Skype is, zoals iedereen weet, onze online-telefoon en Crossloop een freeware programma om op afstand een andere computer over te nemen.

Aanpassingen moeten gebeuren in de Sioc-ini en het Sioc-PMDG-script. Het scherm en de bewuste files worden overnomen, aangepast en getest. Ik moet enkel doorgeven via Skype wat er gebeurt met de TQ tijdens de aftuning. Dit gebeurt natuurlijk in een testvlucht.

Deze calibratie en aftuning duurde +- 1½Hr.

En niet te vergeten : Thanks to the Revolution Simproducts-Team (Oral Barkay) for the excellent service !

.

*** Download Manual Revolution Simproducts TQ – Version PMDG ***