Archive for juni, 2017

FWD Upper en Front window liners

De ‘FWD Upper Window Liners’ bevinden zich aan de bovenzijden van de eerste zijramen en zijn gemaakt uit piepschuim. Voor de afwerking is dezelfde werkwijze toegepast als de andere ‘window liners’.

De ‘Front Window Liners’ bevinden zich in de hoeken tussen de eerste zijramen en het ‘windshield’ en die zijn gemaakt uit MDF.
Ze vormen één geheel met de opvallende gekromde gedeeltes (papegaaienbekken) die zich boven de handvatten van de ramen bevinden.
Als ‘final touch’ zijn ze afgewerkt met een clip om een zonnescherm vast te maken.

Het hoofdstuk over het vervaardigen van de ‘window liners’ is met de ‘FWD Upper en Front window liners’ beëindigd en afgesloten.

Uitgebreide info en afbeeldingen van dit laatste onderdeel zijn te vinden op volgende link: https://www.flightdeck737.be/hardware/platform/window-liners/fwd-upper-window-liners-capt-en-fo/

Bestand_002-(5)

Telex headsets operationeel met de Ruscool Intercom boards

De Telex headsets zijn nu aangesloten aan de Ruscool Intercomkaarten en zijn nu operationeel.

De originele 6,35 mm jackpluggen van de Telex-headsets heb ik vervangen door kleine van 3,5 mm.

De Ruscool-kaarten zijn compatibel voor  zowel gewone pc-headsets als voor aviation headsets. Het vervangen van de pluggen van groot naar klein is geen probleem.

De Telex Airman 750-headsets geven een heldere en zuivere klank en waarbij een eventuele ‘hum’-storing volledig weggewerkt wordt door een goede aarding van de cockpit, een juiste 12V transfo en door de hum-filtering in de headsets zelf.

De verschillende volumes worden geregeld door een homemade controlepanel dat ingebouwd is in de B737-pedestal.

Bijkomende informatie en afbeeldingen zijn te vinden op volgende link: https://www.flightdeck737.be/hardware/avionics-pedestal/intercom/headsets/

Bestand_004

Return top

FLIGHT SIMULATOR CLUB
'27TH SQUADRON'

Home of the Wildcats -------------- WCT02